Skolioza tzw. idiopatyczna / So-called idiopathic scoliosis
SKOLIOZA / SCOLIOSIS ENGLISH VERSION
 
(1) Informacja wstępna / So-called idiopathic scoliosis
(2) Jak powstaje skolioza / Development of scoliosis
(3) Typy skolioz / Types of scoliosis
(4) Jak rozpoznać skoliozę / TESTY / Examination in scoliosis
(5) Jak leczyć skoliozę /Old "wrong" treatment (pitfalls)
(6) Nowe ćwiczenia. WYNIKI / New rehabilitation exercises
(7) Opinie o leczeniu / Opinions - reports from parents
(8) Spis wykładów / List of lectures
(9) FOTOS / PHOTOS WYKŁADY / LECTURES
(10) Skolioza - informacja dla lekarzy / Scoliosis - article
(11) Publikacje / Publications
(12) Inne choroby / Others illnesses
Gabinet / Porady / Out Patients Clinic
(14) Scoliosis in English  English version
(15) Skoliose in Deutsch  Detush version
Letters from abroad  English version
(17) Publikacje nt. skolioz USA & Canada 2013-2015
Déformation scoliotique / France  
Scoliosis in Spanish / Escoliosis en Español 
ABC of scoliosis 1995-2007

Partner / książki / books:


 

 

 

 

To jest wersja  POLSKA  / Ważna informacja - uwaga folder (17) po lewej. Tutaj najnowsze publikacje w Czechach, USA i Kanadzie - 2013 - 2014 - 2015. Druga informacja - w katalogu FOTOS / PHOTOS / WYKLADY / LECTURES - są zamieszczone dwa wyklady wygloszone w Londynie w dniach 9 - 11 czerwca 2016. Oznaczone jako - Lecture / Wyklad London No 1 & Lecture / Wyklad London No 2.    

(Dla języka angielskiego Kliknij ENGLISH VERSION)

Proszę kliknąć na (9) "FOTOS / PHOTOS / WYKŁADY / LECTURES" (po lewej) tu znajdziecie Państwo wykłady w j. polskim, j. angielskim, j. niemieckim, j. hiszpańskim. Jest tam zawarta pełna wiedza na temat skoliozy tzw. idiopatycznej oraz na temat innych chorób i deformacji narządu ruchu.

* * * * * * * * * * * *

Wyjaśniam - skolioza tzw. idiopatyczna - inaczej boczne skrzywienie kręgosłupa - do 1995 deformacja kręgosłupa o nieznanym i tajemniczym pochodzeniu (stąd słowo "idiopatyczna") ! Przyczyny deformacji kręgosłupa i ciała wedlug nowej klasyfikacji skolioz, opisano w latach 1995 - 2007 w Lublinie / w Polsce. Niestety do dzisiaj polscy ortopedzi nie zapoznali się z nową wiedzą. Wielu ortopedów i rehabilitantów nadal pisze doktoraty i prace habilitacyjne - wg "starej wiedzy", wiedzy bez wartości i bez pożytku dla chorego, bez pożytku dla społeczeństwa. Wyjaśniam - etiologia skoliozy została opisana w latach 1995 - 2007 [pierwsze obserwacje poczynione były już w roku 1984 - podczas mojego pobytu w Invalid Fundation Hospital w Helsinkach - zakończenie obserwacji - 2007]. Wykłady na temat skoliozy i na inne tematy są w folderze FOTOS / PHOTOS / WYKLADY / LECTURES. Zawierają ważne informacje dla Lekarzy i Rodziców. Omawiają: [1] etiologię (czyli przyczyny), [2] zasady nowej diagnostyki  tj. wykrywania zagrożeń skoliozą (specjalne testy badawcze), [3] zasady nowego leczenia oraz [4] profilaktykę przyczynową ! Ponadto w wykładach podane są ważne informacje naukowe dla biodra, kolana, stopy.  

Apel do rodziców dzieci ze skoliozą. 

Szanowni Rodzice, proszę przekazać informacje o "etiologii czyli przyczynach skoliozy" innym rodzicom i lekarzom. Wielu lekarzy nadal leczy skoliozy wg starych zasad, czyli szkodliwie ! Mało tego - negują spostrzeżenia lubelskie - jak czyni to np. Konsultant Krajowy Fizjoterapii [na Stronie Internetowej Tomasza Lisa (!!!)]. Konsultant pisze, że dyskutował ze mna sprawę etiologii co nie jest prawdą (!). Raz spotkaliśmy się na WSSP (Vincent Pol University) w Lublinie ale żadnej dyskusji nie było. Podobnie czyni to wielu polskich fizjoterapeutów i rehabilitantów. Nie zapoznali się z nową wiedzą ale ją odrzucają. Już najwyższy czas, po 21 latach głoszenia przeze mnie nowej wiedzy (a po 31 latach obserwacji), na wdrożenie powszechnej profilaktyki skolioz w Polsce i na świecie. Etiologia skolioz jest prosta - i może dlatego dla wielu taka trudna !? Być może u wielu brak woli "poznania nowego" i brak determinacji odejścia od starych książek. Przysłowie chińskie mówi "jak stare nie odejdzie" to "nowe nie przyjdzie". Na zdjęciu poniżej "robocza" dyskusja na temat skolioz. Po prawej Prof. Keith Luk - rozmowa o skoliozie typu III epg (Hong Kong - 2004). Czas więc aby "stara wiedza" odeszła a przyszła "nowa wiedza". Wtedy okaże się, że powiedzenie "naturalna historia skoliozy" (the natural history of scoliosis) - dla wytłumaczenia złych wyników powstałych wskutek złego (poprzedniego) leczenia, nie ma żadnego sensu i musi "odejść".  Skoliozy są częstą wadą u dzieci i młodzieży (ok. 8 % w populacji w Polsce). Powodują zniekształcenie, oszpecenie, niewydolność ruchową, oddechową i krążeniową, często bóle. Nie są jednak przyczyna porażeń o czym mówią niektórzy lekarze, bowiem każdy typ skoliozy rozwija się już od 2-3 roku życia ! W tym czasie następuje pełna adaptacja czyli wzajemne przystosowanie "rozwijających się / rosnących elementów kostnych" oraz "rozwijającego się układu nerwowego"!

W związku z masowym występowaniem zmian przeciążeniowych, zmian degeneracyjnych i chorób narządu ruchu - w tym kręgosłupa, szczególnie u "starszego pokolenia ludności świata" wprowadzono pod auspicjami WHO "Dekadę Kości i Stawów 2000 - 2010" poszukując sposobów profilaktyki i optymalnych sposobów leczenia. Prezydentem "Dekady Kości i Stawów 2000 - 2010" był Profesor Lars Lidgren z Lund (na zdjęciu niżej - prof. Lidgren i prof. Karski).

Prace o etiologii skoliozy są drukowane za granicą (ostatnio w USA, Kanada - folder No 17) i przez PAN.  Publikacje są znane na świecie już od roku 1995/1996. Pierwsza publikacja była w "Orthopadische Praxis" - 1996 -  w Niemczech - a następnie w dalszych latach i w wielu krajach.        

 

UWAGA: Opinie o "wiedzy z Lublina" w Wikipedii [wypowiedzi zamieszczone w roku 2003 i utrzymywane przez wiele lat ale ostanio nieco zmodyfikowane] i głoszone przez innych ortopedów, w tym ich negatywne stwierdzenia, zupełnie "nie przeanalizowane" i bez zapoznania się z pracami lubelskimi - NIE są OPINIAMI poprawnymi i prawdziwymi. Podobnie odpowiedź Pani Minister na Interpelację Poselską we wrześniu 2010 "w sprawie profilaktyki wad postawy i skolioz w Polsce" - nie jest oparta o aktualną wiedzę. Niestety nikt z Kolegów Ortopedów i nikt z Ministerstwa Zdrowia nie podejmuje dyskusji (z zadowoleniem informuję, że MZ już interesuje się nową wiedzą - 22.10.2016). Wielu od 21 lat powtarza - "nie ma potwierdzenia przez Evidence Based Medicine" (gremium zagraniczne [!])" a przecież skoliozy są w Polsce. Nową wiedzę można samemu sprawdzić i potwierdzić. Mogą to uczynić nie tylko ortopedzi ale także lekarze ogólni, rehabilitanci, pediatrzy - wada bowiem zaczyna się u małego dziecka i każdy lekarz powinien znać fizjologię i patologię dziecka. Nieprawdą jest, że "nie było publikacji na temat nowej wiedzy" i nieprawdą jest, że "Prof. Karski nie zgodził się na weryfikację swojej wiedzy" [tak napisane w Wikipedii]. Nowa wiedza jest opublikowana (publikacje wysłałem z własnej inicjatywy do dwu Ośrodków Ortopedii i Rehabilitacji - do Konstancina i do Poznania) a Książkę na temat etiologii i nowego leczenia SKOLIOZY (IV wydanie / listopad 2011) już otrzymało wielu ortopedów w Polsce i na świecie. Nową wiedzą bardzo interesują się ortopedzi w USA i Kanadzie. Tam w latach 2010 - 2013 / 2014 / 2015 / 2016 opublikowano osiem prac - w US-China Science Journal, w Journal of Novel Physiotherapies, oraz w lutym 2014 w Surgical Science, w Global Journal (USA, UK, India, Hong Kong), w American Journal of Medicine and Surgery (2015), w Canadian Open Medical Sciences & Medicine Journal (2015).  Tak więc "nowa, polska wiedza " jest znana na Słowacji już od 21 lat (!), podobnie na Węgrzech, w Niemczech, w USA i Kanadzie - i tam w pełni potwierdzona. Spostrzeżenia lubelskie potwierdza Prof. Ivo Marik  z Pragi Czeskiej, Prof. Georg Neff z Berlina, Prof. Ian Stokes i Prof. Martha Hawes z USA, Dr Kathleen McHale z USA, potwierdzał Prof. John Sevastik ze Sztokholmu (zmarl w październiku 2012) i Prof. Franz Grill z Wiednia, Prof. Keith Luk (jest na zdjęciu powyżej wykonanym w Hong Kong'u - 2004).

WIKIPEDIA jest "forum obiektywnej wiedzy naukowej" ale niestety, nie wszyscy piszący w WIKIPEDII są obiektywni. Bywa, że trzymają się "starej wiedzy" i nie chcą zauważyć, że "wiedza nie stoi w miejscu" ale "stale czyni postępy". Pełna "wiedza o tzw. skoliozie idiopatycznej" zawarta jest na Stronie Internetowej www.ortopedia.karski.lublin.pl/ - oraz w publikacjach [ostatnie publikacje w Czechach (2010), Hiszpanii (2010), Egipcie (2010), USA (2011,  2013/2014), w materiałach IRSSD (2002 - 2012, 2013), w publikacjach PAN (2012), materialach Zjazdowych (Kongresowych) / wykładowych na Węgrzech (2011, 2012, 2013), na Sympozjum na Rhodos - "13th Symposium Prague - Sydney - Lublin" - organizator Prof. Ivo Marik (2011), w materiałach SICOT (2011) w Czechach], w materiałach ERASMUS (Kempen / Geel / Belgia 14 - 19.02.2012), w wykładach w Dreznie (Dresden) / Niemcy w kwietniu 2013 (15.04. - 19.04.2013) i w St. Petersburgu (14 - 21.09.2013), ponownie w Niemczech w Idstein w Hochschule (HS) Fresenius w dniach 9.12. - 14.12.2013 (program ERASMUS), na wykładach Fizjoterapii na KUL, wykładach w Madrycie (24.02. - 1.03.2015) oraz w Chieti / Pescara (19 - 24.04.2015) oraz w Londynie w czerwcu 2016.

 

W listopadzie 2011 wydano IV edycję SKOLIOZ (420 stron, liczne fotografie, dokumenty). Mozliwość nabycia książki po kontakcie Email na adres: tmkarski@gmail.com

 

Oto wyklady w ostatnich latach: 

 

(1) w materiałach Kongresu IRSSD / Gandawa / Belgia / czerwiec 2006 /

(2) w drugiej i trzeciej publikacji w Pan Arab Orthop Journal /lipiec 2007 oraz lipiec 2010/

(3) w pracy wygłoszonej / Plakat / na Kongresie SICOT w Marrakech / Maroko / wrzesień 2007 / z uzupełnieniami w roku 2008 / 2010. Tutaj podano zależność "typu skoliozy" od "modelu ruchu bioder" (spostrzeżenie z roku 2006)

(4) w pracy wydrukowanej w Chinach w WJP (World Journal of Pediatrics) w listopadzie w 2007

(5) w referacie wygłoszonym w Liverpoolu (publikacja w materiałach kongresowych) w lipcu 2008

(6) w referacie w wygłoszonym Kairze w listopadzie 2008

(7) w referacie wygłoszonym na Kongresie SICOT w maju 2009 w Kołobrzegu [patrz/see (14)].

(8) w referacie wygłoszonym na Kongresie Środkowo-Europejskim w Pecs w czerwcu 2010 

(9) w referacie wygłoszonym w dniu 17.06.2011 na Kongresie Węgierskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Debreczynie (refat w cześci FOTOS / PHOTOS / WYKLADY / LECTURES)

(10) w referatcie (POSTER) prezentowanym na Kongresie SICOT w dniach 6 - 9 września 2011 w Pradze. Kongres zgromadził 3000 uczestników / ortopedów z całego Świata.  

Dyskusja ze mną na temat skolioz trwa stale (każdego dnia). Nową wiedzę o skoliozie już wprowadzają do praktycznych działań nie tylko ortopedzi w Europie i USA ale także ortopedzi z Japonii - Prof. Etsuo Chosa, Dr Takashi Shimizu, Dr Minoru Kashihara, Dr Michikata Katou.

(11) Wykłady ERASMUS / KHK - Kempen / Geel / Belgia - wykłady na temat etiologii skolioz tzw. idiopatycznych, testów badawczych i nowego leczenia oraz profilaktyki przyczynowej. 

(12) Wykład na Wegierskim Kongresie Sportowym / A MAGYAR SPORTOVOS TARSASAG 2012, EVI KONGRESSZUSA / 2012, majus 31 - junius 2 / Budapest. Tytuł wykładów: 1/ T. Karski - Biomechanical aetiology of the so-called idiopathic scoliosis, 2/ T. Karski, J. Karski - "Iatrogenic deformity in all groups of scoliosis after previous harmful exercises"

(13) Wykład POSTER na IRSSD w Poznaniu - 1 - 4.07.2012 (uczesticy z Rosji, USA, UK, Kanady, Italii, Niemiec, Chin, Chin - Hong Kongu, Japonii i wielu innych krajów). Tytuł - T. Karski "Present day explanation of the clinical signs in the biomechanical aetiology of the so-called idiopathic scoliosis (1995 - 2011). The relationship between the 'model of hips movement' and the character of scoliosis. Three groups and four types. The causative role of GAIT and STANDING 'at ease' on the RIGHT LEG".  Praca wydrukowana w książce Research into Spinal Defomities 8 / IOS Press / Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington, DC, 2012 / Edited by Tomasz Kotwicki and Theodoros B. Grivas / strony 133 -138 

(14) W referacie z SICOT 2009 (Kołobrzeg) zawarte są wszystkie nowe informacje dotyczące skoliozy. Pokazane są przykłady losu "dzieci po operacji kręgosłupa". Na "powszechna profilaktykę czekają polskie dzieci i ich rodzice"! Nie należy zalecać "złych ćwiczeń" - bowiem powiększają skoliozę, nie należy mówić, że "skolioza ma prawo się powiększać" - bowiem to skutek złych ćwiczeń, nie należy mówić, że "powiększanie się wady" to "naturalna historia skoliozy" - bowiem to mit wymyślony dla wytłumaczenia złych wyników leczenia, nie należy mówić, że "grożą porażenia jesli dziecko nie będzie operowane" - bowiem jest pełna adaptacja (przystosowanie) skrzywienia do układu nerwowego i układu nerwowego do skrzywienia (każda skolioza zaczyna się w 2 - 3  roku życia dziecka). Nie należy mówić, że "skrzywienie 40 stopni to wskazanie do operacji". Moj apel: Koledzy Ortopedzi i Rehabilitanci i Fizjoterapeuci- czas na profilaktykę przyczynową skolioz w Polsce. Okres "Dekady Kości i Stawów 2000 - 2010" i teraz kolejne lata XXI wieku były i są doskonałym okresem aby tę profilaktykę wprowadzić.

(15) O sprawach skolioz informowano Ministerstwo Zdrowia / Warszawa, w czasie czterech spotkań: 23 stycznia 2006, 7 marca 2007, 19 czerwca 2007, 5 października 2016 (w tym ostatnim spotkaniu uczestniczyli także Dr Marian Domagała - Dyrektor Centrum Medycznego w Łaszczowie, Dr Włodzimierz Kwieciński - Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i zarazem Prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego, Mgr Andrzej Maciejewski - Vice Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Rozmawiano o problematyce skolioz tzw. idiopatycznych. Wskazano na potrzebę wprowadzenia do diagnostyki skolioz nowych testów klinicznych, konieczności zmiany "ćwiczeń korekcyjnych" i potrzebę zmiany programu ćwiczeń WF w szkołach. Wskazano na wyjątkowo dużą przydatność ćwiczeń karate. Wg moich obserwacji karate to nie tylko sport ale bardzo ważny sposób leczenia i profilaktyki skolioz. Efekt spotkań: dotychczas brak działania MZ (!)

(16) Wyklady w Londynie (8 - 12 czerwca 2016). Wyklad na Światowym Kongresie Karate (Dojo Stara Wieś 12 - 13 pażdziernika 2016).

 

Jesli macie Państwo pytania proszę pisać na adres internetowy poniżej :

t.karski @ neostrada.pl   lub    tmkarski@gmail.com   lub proszę zatelefonować do Lublina

Prof. zw. dr med. hab. Tomasz Karski

Tel. / 0048 / 81 / 742 63 71    (Gabinet Ortopedyczny - aktywny)

Tel. Mobile (komórkowy) +48 / 604 933 234  - dla SMS (aktywny)

t.karski@neostrada.pl   -  Gabinet Ortopedyczny (aktywny)

tmkarski@gmail.com     -  Gabinet ortopedyczny (aktywny)

 

Adres   tkarski@dsk.lublin.pl        -   Klinika (przejsciowo nie jest aktywny)

Tel. / Fax 0048 / 81 / 741 56 53      (Klinika - nie jest aktywny)

               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                       

 

 

 
Data modyfikacji: 2016-10-23 Gabinet Ortopedyczny w Lubline - Prof. dr med. hab. Tomasz Karski
20-825 Lublin, ul. Urocza 19 (Sławinek)  tel. 081 742-63-71