Skolioza tzw. idiopatyczna / So-called idiopathic scoliosis
SKOLIOZA / SCOLIOSIS ENGLISH VERSION
 
(1) Informacja wstępna / So-called idiopathic scoliosis
(2) Jak powstaje skolioza / Development of scoliosis
(3) Typy skolioz / Types of scoliosis
(4) Jak rozpoznać skoliozę / TESTY / Examination in scoliosis
(5) Jak leczyć skoliozę /Old "wrong" treatment (pitfalls)
(6) Nowe ćwiczenia. WYNIKI / New rehabilitation exercises
(7) Opinie o leczeniu / Opinions - reports from parents
(8) Spis wykładów / List of lectures
(9) FOTOS / PHOTOS WYKŁADY / LECTURES
(10) Skolioza - informacja dla lekarzy / Scoliosis - article
(11) Publikacje / Publications
(12) Inne choroby / Others illnesses
Gabinet / Porady / Out Patients Clinic
(14) Scoliosis in English  English version
(15) Skoliose in Deutsch  Detush version
Letters from abroad  English version
(17) Publikacje nt. skolioz USA & Canada 2013-2015
Déformation scoliotique / France  
Scoliosis in Spanish / Escoliosis en Español 
ABC of scoliosis 1995-2007

Partner / książki / books:
 

SKOLIOZY ? Etiologia biomechaniczna (1995 - 2007) odpowiada na wszystkie pytania dotyczące tej deformacji. Wyjaśniam kiedy wada nie powstanie - obraz z lewej (1) - dziecko bez wady.

Wyjaśniam kiedy rozwija się skolioza - dalsze obrazy dzieci ze skoliozą (2) (3) (4) (5).

 

U zdrowego dziecka jest:

[1] Symetria ruchów bioder (addukcji w wyproście).

[2] W trakcie chodzenia symetria obciążania lewej i prawej kończyny w tym bioder, miednicy i kręgosłupa. 

[3] Symetria (!) czasu stania na lewej i prawej nodze. 

[4] Prawidlowy rozwój kręgosłupa.    

 

 

Powstawanie wady kręgosłupa w punktach: 1/ Asymetria ruchu bioder. 2/ W czasie chodzenia brakujące ruchy biodra prawego przeniesione na miednicę i kręgosłup (!). 3/ Ten "wpływ czynnościowy" przy każdym kroku powoduje dystorsję rotacyjną stawów międzykręgowych, w efekcie sztywność kręgosłupa. 4/ Nawyk stania na prawej nodze - wyjaśniam - następuje z uwagi na lepszą stabilizację prawego biodra - mniejszą addukcję. Powstają wtedy skrzywienia - lędźwiowe w lewo i piersiowe w prawo. 5/ Rozwój skoliozy już od 2 - 3 roku życia dziecka. 6/ Wg nowej klasyfikacji: trzy grupy i cztery typy skoliozy:

[1] "S" I epg - dwa skrzywienia, garb, sztywny kręgosłup - wpływ na kręgosłup przez nawyk stania na PKD i chodzenie. Specyficzny model ruchów bioder - foto poniżej. W chodzeniu - brakujące ruchy prawego biodra kompensacyjnie przeniesione na miednicę i kręgosłup. 3D. Progresja.

[2A 2B]"C" II/A epg - związek ze staniem, 1D lub 2D. Bez progresji. Specyficzny model ruchów bioder - foto poniżej.

"S" II/B epg - związek ze staniem na PKD - i dodatkowo wiotkość lub/i wcześniej wadliwe ćwiczenia. Oba typy bez sztywności kręgosłupa. 1D lub 2D. Bez progresji lub umiarkowana. Specyficzny model ruchów bioder - foto poniżej.

[3] "I" III epg - małe skrzywienia lub brak, sztywność kręgosłupa - związek z chodzeniem. 2D lub 3D. Ten typ wady do 1995 -2007 nie był zaliczany do skolioz. Specyficzny model ruchów bioder - foto poniżej. Na temat tego typu skoliozy "bez skoliozy" (słowa Prof. Keith Luk) - dyskusja w Hong Kongu (2004) z Prof. Keith Luk i Prof. Kenneth Cheung.

[4] Zdjęcie na dole - po prawej. Sumaryczne przedstawienie trzech grup i czterech typów skoliozy

Obrazy poniżej przedstawiają - wada I epg, II/A epg i II/B epg, III epg.

Tak więc te trzy grupy i cztery typy skoliozy związane są:

"S" I epg z chodzeniem i nawykiem stania na prawej nodze,

"C" II/A epg i "S" II/B epg z nawykiem stania na prawej nodze + wiotkość lub/i wadliwe ćwiczenia przed badaniem w Lublinie,

"I" III epg związek wyłącznie z chodzeniem.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

To jest wersja  POLSKA  / Uwaga - folder (17) po lewej - tu są zawarte najnowsze publikacje z Czech, USA, Kanady i Polski (m.inn. o bólach krzyża) - 2013 - 2014 - 2015 - 2016. Druga informacja - w katalogu FOTOS / PHOTOS / WYKLADY / LECTURES - są zamieszczone liczne wykłady, w tym dwa wyklady wygloszone w Londynie w dniach 9 - 11 czerwca 2016. Oznaczone jako -

(1)Wyklad/Lecture / London No 1 

(2)Wyklad/Lecture / London No 2 

* * * * * * * * * * * *

Wyjaśniam - skolioza tzw. idiopatyczna - inaczej boczne skrzywienie kręgosłupa - do roku 1995 deformacja kręgosłupa o nieznanym i tajemniczym pochodzeniu (stąd słowo "idiopatyczna") ! Przyczyny deformacji opisano w Lublinie w latach [1984]/1995 - 2007[2017]. Niestety do dzisiaj (18.11.2017) polscy ortopedzi, rehabilitanci i fizjoterapeuci nie zapoznali się z nową wiedzą. Wielu ortopedów i rehabilitantów nadal pisze doktoraty i prace habilitacyjne - "wg starej wiedzy", wiedzy bez wartości i bez pożytku dla chorego i dla społeczeństwa. Wyjaśniam - etiologia skoliozy została opisana w latach 1995 - 2007 [pierwsze obserwacje poczynione były już w roku 1984 - podczas pobytu w Invalid Fundation Hospital w Helsinkach - zakończenie obserwacji - 2007]. Wykłady na temat skoliozy i inne tematy ortopedyczne są w folderze FOTOS / PHOTOS / WYKLADY / LECTURES. Zawierają ważne informacje dla Lekarzy i Rodziców dzieci ze skoliozą.

Apel do rodziców dzieci ze skoliozą. Szanowni Rodzice, proszę przekazać informacje o "etiologii czyli przyczynach skoliozy" innym rodzicom i lekarzom. Wielu lekarzy nadal leczy skoliozy wg starych zasad, czyli szkodliwie ! Mało tego - negują spostrzeżenia lubelskie. Na Stronie Internetowej "Na Temat"  - negatywnie wypowiada się "anonimowy fizjoterapeuta z Warszawy" - nie czytał, nie myślał ale zaprzecza prawdzie naukowej. Podobnie negatywnie wypowiada się Dr Wxyz Szymxyz z Konstancina (wyjaśniam - w Konstancinie w STOCER w dniu 6.12.1999 miałem wielogodzinny wykład), ponadto do Dr Szymxyz wysłałem moją książkę na temat skoliozy - ale on jej nie czytał, nie analizował - tylko mowi stale NIE. Wszyscy inni ze Strony Internetowej "Na Temat" - lekarze, fizjoterapeuci - nie czytali, nie myśleli, nie analizowali ale mówią nowej wiedzy NIE. Podobnie inne opinie i opisy na temat "metody Karskiego" sprzed 20 lat - są zupełnie nieaktualne, nieprawidłowe, mylne, błędnie interpretowane i opisują spostrzeżenia z lat 1995 - 2003. Przysłowie chińskie mówi "jak stare nie odejdzie" to "nowe nie przyjdzie". A "stare" nadal tkwi w umysłach wielu. Profesor A. G. z Kliniki Ortopedii przy ul. Lindleya w Warszawie - nie poznał nowej wiedzy (w Jego Klinice miałem wyklad w r. 1998, otrzymał też moją książkę na temat skoliozy). Jego negatywne wypowiedzi nadal "żyją" w WIKIPEDII. Opinie o "wiedzy z Lublina" w Wikipedii [wypowiedzi zamieszczone w roku 2003 i utrzymywane niezmiennie przez wiele lat, np. z "Dziennika Wschodniego"] i głoszone przez innych ortopedów, nie są analizowane, nie są weryfikowane i są tylko OPINIAMI - bezmyślnie powtarzanymi - ale nie są WIEDZĄ.  Podobnie dyskusje poselskie we wrześniu 2010 w "sprawie profilaktyki wad postawy i skolioz w Polsce" - nie były oparte o "WIEDZĘ" a jedynie o "OPINIE". W interpelacji poselskiej (posła z Łodzi, ktory znał nową wiedzę) była mowa o wpisaniu do programu WF w szkolach od 1 do 6 klasy (teraz od 1 do 8) ćwiczeń typu karate, taekwondo, aikido (te ćwiczenia to nie tylko sport - to doskonała forma profilaktyki i leczenia!) ale wtedy, w Sejmie - Min. Zdrowia odrzuciło tę propozycję i opinia ta nadal tkwi w Internecie. Stale czekam na działania Ministerstwa Zdrowia obecnego Rządu. Przypominam - byłem w Ministerstwie Zdrowia czterokrotnie (daty poniżej), ostatnio 5.10.2016. Już czas - po 22 latach głoszenia nowej wiedzy a po 32 latach obserwacji - na wdrożenie powszechnej profilaktyki skolioz w Polsce i na świecie. Czas najwyższy aby "stara wiedza" odeszła a przyszła "nowa wiedza". Wtedy okaże się, że powiedzenie "naturalna historia skoliozy" (the natural history of scoliosis) - dla wytłumaczenia złych wyników wskutek poprzedniego wadliwego (!) leczenia, nie ma żadnego uzasadnienia. Przypominam - korektywa skoliozy, wg starych zasad, jest szkodliwa, nasila skrzywienie lub skrzywienia (zależnie od typu wady), garb i sztywność kręgosłupa.

Ministerstwo Zdrowia nadal nie działa, nie szuka nowej wiedzy, nie czyta tej Strony Internetowej (a czyta tę Strone Internetową Ministerstwo Zdrowia USA, Węgier, Niemiec i innych krajów).  

 

Na zdjęciu poniżej, po lewej - "robocza" dyskusja na temat skolioz (Hong Kong 2004). Foto po prawej - Prof. Keith Luk, Dyrektor Kliniki Ortopedii w Hong - Kongu i Prof. T. Karski. Rozmowa o skoliozie typu III epg (Hong Kong - 2004). Oto ważne informacje:

1/ Skoliozy są częstą wadą u dzieci i młodzieży (ok. 8 % w populacji w Polsce).

2/ Powodują zniekształcenie, oszpecenie, mniejszą wydolność ruchową, czasami oddechową i krążeniową, często bóle.

3/ Nie są jednak przyczyna porażeń o czym mówią niektórzy lekarze (także WIKIPEDIA), bowiem każdy typ skoliozy rozwija się już od 2-3 roku życia (!) i w tym czasie następuje pełna adaptacja czyli wzajemne przystosowanie rozwijających się / rosnących elementów kostnych oraz rozwijającego się układu nerwowego i naczyniowego!

3/ Poszukując sposobów profilaktyki i optymalnych sposobów leczenia dzieci i dorosłych wprowadzono pod auspicjami WHO "Dekadę Kości i Stawów 2000 - 2010". Prezydentem "Dekady" był Prof. Lars Lidgren z Lund (na zdjęciu niżej - prof. Lidgren i prof. Karski w czasie rozmowy na Kongresie PTO i Tr w Warszawie w dniu 16.09.2010).

4/ Prace o etiologii skoliozy są drukowane za granicą (ostatnio w USA, Kanadzie, Hiszpanii,  Czechach - folder No 17). Publikacje są znane na świecie już od roku 1995/1996. Pierwsza publikacja w "Orthopadische Praxis" - 1996 -  w Niemczech - a następnie w kolejnych latach, w wielu krajach. Za publikację w Niemczech w r.1996 otrzymałem gratulacje od Prof. K. F. Schlegel'a.        

 

UWAGA:  Są kraje, gdzie nowa wiedza jest przyjmowana chętnie. W Polsce  niestety inaczej. W USA i Kanadzie w latach 2010 -2017 opublikowałem dziesięć prac - m. inn. w US-China Science Journal, w Journal of Novel Physiotherapies, w Surgical Science, w Global Journal (USA, UK, India, Hong Kong), w American Journal of Medicine and Surgery (2015), w Canadian Open Medical Sciences & Medicine Journal (2015), w Jacobs Journal (Texas / USA), w Gavin Publishers.  Tak więc "nowa, polska wiedza " jest znana nie tylko na Słowacji już 22 lata (!), na Węgrzech, w Niemczech, ale ostatnio także w USA i Kanadzie - i tam jest w pełni potwierdzona. Spostrzeżenia lubelskie potwierdza Prof. Ivo Marik  z Pragi Czeskiej, Prof. Georg Neff z Berlina, Prof. Ian Stokes i Prof. Martha Hawes z USA, Dr Kathleen McHale z USA, potwierdzał Prof. John Sevastik ze Sztokholmu (był w Lublinie, wielokrotnie rozmawialiśmy), Prof. Franz Grill z Wiednia (w Klinice Prof. F. Grilla miałem wykład w r. 2000), Prof. Keith Luk (jest na zdjęciu powyżej wykonanym w Hong Kong'u - 2004 - tam miałem wykłady).

Pełna "wiedza o tzw. skoliozie idiopatycznej" zawarta jest na Stronie Internetowej www.ortopedia.karski.lublin.pl - oraz w publikacjach. Oto lista wystąpień referatowych i publikacji: Czechy (2010), Hiszpania (2010), Egipt (2010), USA (2011,  2013/2014), materiały IRSSD (Ateny - 2002, Ghent/Gent - Belgia, 21 m-24.06.2006, Liverpool - 2008, Poznań - 2012), publikacje PAN (2012), materialy Zjazdowe (Kongresowe) / wykłady na Węgrzech (2011, 2012, 2013), na Sympozjum na Rhodos - "13th Symposium Prague - Sydney - Lublin" - organizator Prof. Ivo Marik (2011), materiały SICOT (2011) w Czechy], materiały ERASMUS (Kempen / Geel / Belgia 14 - 19.02.2012), wykłady w Dreznie (Dresden) / Niemcy - kwiecień 2013 (15.04. - 19.04.2013), St. Petersburg (14 - 21.09.2013), ponownie Niemcy - Idstein - Hochschule (HS) Fresenius - 9.12. - 14.12.2013 (program ERASMUS), wykłady - KUL, wykłady - Madryt (24.02. - 1.03.2015), wykłady - Chieti / Pescara (Italia - 19 - 24.04.2015), Londyn - czerwiec 2016, II Naukowa Światowa Konferencja BUDO / KARATE - 13.10.2016 r -  Europejskie Centrum BUDO / DOJO - Stara Wieś (Polska).  

 

W listopadzie 2011 wydano IV edycję SKOLIOZ (420 stron, liczne fotografie, dokumenty). Mozliwość nabycia książki po kontakcie Email na adres: tmkarski@gmail.com

 

Oto wyklady w ostatnich latach: 

 

(1) materiały Kongresu IRSSD / Gandawa / Belgia / czerwiec 2006 /

(2) publikacje w Pan Arab Orthop Journal /lipiec 2007 oraz lipiec 2010/

(3) praca wygłoszona / Plakat / na Kongresie SICOT w Marrakech / Maroko / wrzesień 2007 / z uzupełnieniami w roku 2008 / 2010. Tutaj podano zależność "typu skoliozy" od "modelu ruchu bioder" (ważne spostrzeżenie z roku 2006)

(4) praca wydrukowana w Chinach w WJP (World Journal of Pediatrics) w listopadzie w 2007

(5) referat wygłoszony w Liverpoolu (publikacja w materiałach kongresowych IRSSD) w lipcu 2008

(6) referat wygłoszony w Kairze w listopadzie 2008

(7) referat wygłoszony na Kongresie SICOT w maju 2009 w Kołobrzegu [patrz/see (14)].

(8) referat wygłoszony na Kongresie Środkowo-Europejskim w Pecs w czerwcu 2010 

(9) referat wygłoszony w dniu 17.06.2011 na Kongresie Węgierskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Debreczynie (refat w cześci FOTOS / PHOTOS / WYKLADY / LECTURES)

(10) referat (POSTER) prezentowany na Kongresie SICOT w dniach 6 - 9 września 2011 w Pradze / Republika Czeska. Kongres zgromadził 3000 uczestników / ortopedów z całego Świata.  

Dyskusja ze mną na temat skolioz trwa stale (każdego dnia). Nową wiedzę o skoliozie już wprowadzają do praktycznych działań nie tylko ortopedzi w Europie i USA ale także ortopedzi z Japonii - Prof. Etsuo Chosa, Dr Takashi Shimizu, Dr Minoru Kashihara, Dr Michikata Katou.

(11) Wykłady ERASMUS / KHK - Kempen / Geel / Belgia - wykłady na temat etiologii skolioz tzw. idiopatycznych, testów badawczych i nowego leczenia oraz profilaktyki przyczynowej. 

(12) Wykład na Wegierskim Kongresie Sportowym / A MAGYAR SPORTOVOS TARSASAG 2012, EVI KONGRESSZUSA / 2012, majus 31 - junius 2 / Budapest. Tytuł wykładów: 1/ T. Karski - Biomechanical aetiology of the so-called idiopathic scoliosis, 2/ T. Karski, J. Karski - "Iatrogenic deformity in all groups of scoliosis after previous harmful exercises"

(13) Wykład POSTER na IRSSD w Poznaniu - 1 - 4.07.2012 (uczesticy z Rosji, USA, UK, Kanady, Italii, Niemiec, Chin, Chin - Hong Kongu, Japonii i wielu innych krajów). Tytuł - T. Karski "Present day explanation of the clinical signs in the biomechanical aetiology of the so-called idiopathic scoliosis (1995 - 2011). The relationship between the 'model of hips movement' and the character of scoliosis. Three groups and four types. The causative role of GAIT and STANDING 'at ease' on the RIGHT LEG".  Praca wydrukowana w książce Research into Spinal Defomities 8 / IOS Press / Amsterdam-Berlin-Tokyo-Washington, DC, 2012 / Edited by Tomasz Kotwicki and Theodoros B. Grivas / strony 133 -138 

(14) W referacie z SICOT 2009 (Kołobrzeg) zawarte są wszystkie nowe informacje dotyczące skoliozy. Pokazane są przykłady losu "dzieci po operacji kręgosłupa".

(15) O sprawach skolioz informowano Ministerstwo Zdrowia / Warszawa, w czasie czterech spotkań:           23 stycznia 2006,               7 marca 2007 (spotkanie z Profesorem Zbigniewem Religą),           19 czerwca 2007,                  5 października 2016             - w tym ostatnim spotkaniu uczestniczyli także Dr Marian Domagała - Dyrektor Centrum Medycznego w Łaszczowie, Dr Włodzimierz Kwieciński - Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i zarazem Prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego, Mgr Andrzej Maciejewski - Vice Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i zarazem Prezes Lubelskiego Oddziału Związku Karate Tradycyjnego. Rozmowa dotyczyła problematyki skolioz tzw. idiopatycznych i innych zagadnień ortopedii. Wskazano na potrzebę zmiany "ćwiczeń korekcyjnych" (obecne są wadliwe) i potrzebę zmiany programu ćwiczeń WF w szkołach. Wskazano na wyjątkowo dużą przydatność ćwiczeń karate. Wg obserwacji z lat 1995 - 2016 karate to nie tylko sport ale bardzo ważny sposób leczenia i profilaktyki skolioz.

Efekt poprzednich trzech i ostatniego czwartego spotkania: brak jakichkolwiek działań MZ już na przestrzeni 22 lat. Dlaczego (??!!).  Jedynie po spotkaniu w dniu 5 października 2016 - otrzymałem z Ministerstwa Zdrowia list zapewniający o zamiarze rozpatrzenia propozycji zmian w zakresie profilaktyki skolioz i innych wad narządu ruchu u dzieci i młodzieży a także profilaktyki zespołów bólowych u dorosłych. Niestety do chwili obecnej brak działań (23.04.2017 / 17.05.2017 / 14.08.2017 / 5.10.2017 / 7.10.2017, 31.10.2017, 17.11.2017, 24.11.2017).    

(16) Wyklady na II International Physiotherapy Conference w Londynie (8 - 12 czerwca 2016).

(17) Wyklad na Światowym Kongresie Karate (Dojo Stara Wieś 12 - 13 pażdziernika 2016). Publikacja w j. angielskim.

(18) Wykład na AGH w Krakowie w dniu 19.11.2016.

(19) Wykłady na MAT ECO SHOES w Krakowie w dniu 21.11.2016

(20) Wyklady / Lectures: 28 June - 1 July 2017 - Orthopaedic Congress in Hungary (Nyiregyhaza) - three lectures about spine, ankle joints and "syndrome of standing 'at ease' on the right leg.

(21) Wykłady / Lectures w Pradze Czeskiej -  13.09. - 17.09.2017 - 19th Prague - Lublin - Sydney - St. Petersburg Symposium. Organizator - Prof. Ivo Marik. 

(22) Wyklady / Lectures na ECO SHOES w Łodzi w dniach  21.09. - 22.09.2017

 

 

 

Jesli macie Państwo pytania proszę pisać na adres internetowy poniżej :

t.karski @ neostrada.pl   lub    tmkarski@gmail.com   lub proszę zatelefonować do Lublina

Prof. zw. dr med. hab. Tomasz Karski

Tel. / 0048 / 81 / 742 63 71    Gabinet Ortopedyczny - telefon jest aktywny. Dzwonić można stale ale lepiej przed 8.00 i po 15.00.

Tel. Mobile (komórkowy) +48 / 604 933 234  - lepiej SMS (stale aktywny)

t.karski@neostrada.pl   -  Gabinet Ortopedyczny (aktywny)

tmkarski@gmail.com     -  Gabinet ortopedyczny (aktywny)

 

Adres   tkarski@dsk.lublin.pl        -   Klinika (przejsciowo nie jest aktywny)

Tel. / Fax 0048 / 81 / 741 56 53      (Klinika - nie jest aktywny od 1.10.2009)

               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

                                       

 

 

 
Data modyfikacji: 2017-11-24 Gabinet Ortopedyczny w Lubline - Prof. dr med. hab. Tomasz Karski
20-825 Lublin, ul. Urocza 19 (Sławinek)  tel. 081 742-63-71