So-called idiopathic scoliosis
SKOLIOZA / SCOLIOSIS (6) New rehabilitation exercises / RESULTS POLISH VERSION
 
(1) So-called idiopathic scoliosis
(2) Development of scoliosis
(3) Types of scoliosis
(4) Examination in scoliosis / TESTS
(5) Old "wrong" treatment (pitfalls)
(6) New rehabilitation exercises / RESULTS
(7) Opinions - reports from parents
(8) List of lectures
(9) FOTOS / PHOTOS WYKŁADY / LECTURES
(10) Scoliosis - article
(11) Publications
(12) Others illnesses
Out Patients Clinic
(14) Scoliosis in English  English version
(15) Skoliose in Deutsch  Detush version
Letters from abroad  English version
(17) Article published in USA & Canada 2013-2021
Déformation scoliotique / France  
Scoliosis in Spanish / Escoliosis en Español 
ABC of scoliosis 1995-2007

Partner / książki / books:
 

(6) New rehabilitation exercises.

See also, please, the chapter  (17) on left - here articles published in Canada, USA, Spain, Czech Republic - see also (14) "Scoliosis in English" (click on the link on the left).

New rehabilitation exercises:

a/ removal of contracture of the right hip,

b/ removal of flexion contracture of both hips / the right hip,

c/ removal of contracture on concave side of both curves,

d/ removal of extension contracture (“stiff spine”) of thoracic or whole spine,

e/ active participation in sports at school and home every day (especially kung fu, taekwondo, karate, aikido, tai chi, yoga),

f/ sitting position in school and at home – relaxed, never straight (straight-up),

g/ sleeping on side in “foetus position”,

h/ "standing" on both legs (no influence), "standing at ease" on the left leg – good influence on the spine (protection against scoliosis). Also "the standing" in the position "uchi hachi ji dachi" or "kiba dachi" (terms from Karate) is safe for spine.

i/ corset mostly for children from the I-st epg group - ["S" double scoliosis] - model according to Cheneau or "Lublin model". In our study 15% - 20% of children.

Results of new conservative therapy/exercises in scoliosis - publised in 2005 in Pan Arab Journal / Egypt (see down) and in Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja / Poland (see down). Published also in years 2009 - 2017 in USA, Czech Republic, Spain, Canada [see folder (17) on left]. Wyniki leczenia rehabilitacyjnego według nowych zasad. Skuteczność leczenia podano w procentach na podstawie prac naukowych podanych poniżej. Ogółem oceniono 434 dzieci (praca 1) i 629 dzieci (praca 2).

1. Karski T. Biomechanical Explanation of Etiology of the So-Called Idiopathic Scoliosis. Two etiopahtological Groups - Important for Treatment and Neo-Prophylaxis Pan Arab Journal Vol. (9) No. (1)/ January 2005 pp 123-135

2. Karski T, Madej J, Rehak L, Kokavec M, Karski J, Latalski M, Kałakucki J. Nowe leczenie rehabilitacyjne skolioz tzw. Idiopatycznych - efekty terapii (New conservative treatment of the so-called idiopathic scoliosis; effectiveness of therapy), Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Vol. 7, nr 1, 2005, pp. 28-35

3. Many other articles published in years 2009 - 2018, mostly in USA. See point (17) - on left.  

I epg "S" double scoliosis. W I epg (skoliozy podwójne typu "S" z garbem):
1/ uzyskanie poprawnej osi kręgosłupa - normal axis - 18% dzieci ( scoliosis incipiens i skrzywienia I stopnia, małe dzieci, nie leczone wyprostnymi ćwiczeniami)
2/ zmniejszenie skrzywienia - decreasing of curves - 60% dzieci (skrzywienia I/II stopnia, małe dzieci, nie leczone wyprostnymi ćwiczeniami)
3/ zatrzymanie progresji skrzywienia - stop with progression - 9% dzieci (skrzywienia II stopnia, małe dzieci, bardzo krótko leczone wyprostnymi ćwiczeniami)
4/ progresja skrzywienia - progression - 13%, mostly in children treated earlier by wrong extension exercises [!] - dzieci (skrzywienia III stopnia, starsze dzieci, wcześniej leczone wyprostnymi ćwiczeniami dłuższy czas)

II-nd/A epg ("C" curve) and II-nd/B epg ("S"curves) scoliosis. W II epg - skoliozy typu "C", bez deformacji rotacyjnej, bez garbu:
1/ uzyskanie poprawnej osi kręgosłupa - normal axis - 39% dzieci (skrzywienia I stopnia, dzieci nie leczone wyprostnymi ćwiczeniami)
2/ zmniejszenie skrzywienia - decreasing of curves - 32% dzieci (skrzywienia I/II stopnia, dzieci nie leczone wyprostymi ćwiczeniami)
3/ zatrzymanie progresji skrzywienia - stop with progression - 26% dzieci (skrzywienia II stopnia, dzieci bardzo krótko leczone wyprotnymi ćwiczeniami)
4/ progresja skrzywienia - progression - 3% mostly in children treated earlier by wrong extension exercises [!] - dzieci (skrzywienia III stopnia, dzieci wcześniej leczone wyprostnymi ćwiczeniami dłuższy czas)


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Data modyfikacji: 2018-04-11 Gabinet Ortopedyczny w Lubline - Prof. dr med. hab. Tomasz Karski
20-825 Lublin, ul. Urocza 19 (Sławinek)  tel. 081 742-63-71