So-called idiopathic scoliosis
SKOLIOZA / SCOLIOSIS (8) List of lectures POLISH VERSION
 
(1) So-called idiopathic scoliosis
(2) Development of scoliosis
(3) Types of scoliosis
(4) Examination in scoliosis / TESTS
(5) Old "wrong" treatment (pitfalls)
(6) New rehabilitation exercises / RESULTS
(7) Opinions - reports from parents
(8) List of lectures
(9) FOTOS / PHOTOS WYKŁADY / LECTURES
(10) Scoliosis - article
(11) Publications
(12) Others illnesses
Out Patients Clinic
(14) Scoliosis in English  English version
(15) Skoliose in Deutsch  Detush version
Letters from abroad  English version
(17) Article published in USA & Canada 2013-2021
Déformation scoliotique / France  
Scoliosis in Spanish / Escoliosis en Español 
ABC of scoliosis 1995-2007

Partner / książki / books:
 

(8) Wykłady / Lectures.

Philosophy [A] [B] [C] in connection with "the so-called idiopatic scoliosis" - observation and reflections from the years 1995 - 2006/2007 [tk] 

 

[A] What is more important - "authorities with their power" or "knowledge" ? Answer: Temporary "authorities with their power" can "question" (conquer/overcome) the "knowledge", but, in the end "knowledge" will be victorious (taken from Anonymous Author).

 

What is now with "the new knowledge about the so-called idiopathic scoliosis in Poland?

 

What is with the prophylaxis and what is with the new exercises in rehabilitation treatment of the so-called idiopathic scoliosis in Poland? 

 

Here I put this questions in connection with my lecture in the Ministry of Health in Warsaw / Poland presented on 19th June 2007 for some Important Persons. Please, see this Lecture - click first FOTOS / PHOTOS / WYKLADY / LECTURE and next click MINISTRY of HEALTH / LECTURE / DOCUMENTS [tk] 

 

[B] "There are in fact two things, science and opinion; the former begets knowledge, the latter ignorance" - [Hippocrates - 460 - 377 B.C.- Law IV:10] -  taken from Prof. John Sevastik MD PhD & Prof. Khaled M. Diab MD PhD / Sweden [Department of Orthopaedic Sugery, Karolinska Institute, Huddinge University Hospital, Stockholm, Sweden] - in the book "Research into Spinal Defomieties 1, Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington DC, 1997" 

* * * * * * * * * * * * *

[C] Every "scientific truth" undergoes three stages in its history:

*    firstly it is scoffed,

**  next it is overpowered,

***finaly accepted as obviousness.

Question: in which place is now the "new knowledge" on scoliosis"? [tk]

Anonymous Author from INTERNET - found by Wojciech Konera MD from Paediatric Orthopaedic Department of Medical University of Lublin (Head of the Department - Prof. A. Gregosiewicz MD PhD).

* * * * * * * * * * * * *   

 

Lectures and dates about 1/ etiology of the so-called idiopathic scoliosis, about 2/ new tests for discovery of oncoming deformity of spine, about 3/ new rehabilitation exercises. The lectures were presented since/from 1995/1996 till now. See some of these lectures in chapter FOTOS / PHOTOS / WYKLADY / LECTURES (click on left) [tk]

Lectures "for invitation" in 2006/2007 on the subject of "the so-called idiopathic scoliosis" in plan and realized. Wykłady "na zaproszenie" w roku 2006 w planie:

 • Poznań - SOSORT - International Study Group on Spinal Orthopaedic and Rehabilitation (6 - 8.04.2006),
 • IRSSD Meeting, Ghent, Belgium, 21 - 25, June, 2006. Two lectures. Information on this page down and in link > "Photos"

 • Inaugural Word Forum at Oxford University, UK, 4 - 9.07.2006, (zapraszający J.M. Evans - President of American Biographical Institute & Nicholas S.Low - Director General of International Biographical Centre UK)

 • 58th Annual Interntional Congress of The Egyptian Orthopedic Association - Cairo, December 4-7, 2006,

 • Busko Zdrój – konferencja na temat wód geotermalnych (7.04.2006).

 • Konferencja Szkoleniowa PAKT - Ustroń Śląski - 11 - 12 marca 2006

 • XXIII Konferencja Ortopedów Wojska Polskiego - 10.05 - 12.05.2006, Międzyzdroje, Hotel SLAVIA

 • 49th Annual Meeting of the Hungarian Orthop. Association, 8 - 10.June 2006, Budapest

 • XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, 22 - 24.09.2006, Kraków
 • Symposium in Dresden (7. Oktober 2006) and/und  lectures/Vortrage in Siebenlehn (9. Oktober 2006).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego", Lublin, 16 - 18.XI.2006
 • Orthopaedic Symposium in Hradec Kralove / Czech Republic / March 2007
 • Orthopaedic Symposium "80th Anniversary of Prof. Jacques Cheneau in Regensburg" / 10th - 14th May 2007 (two lectures from Lublin)   

*****

 

Lectures in years 1995 - 2005/2007 in Poland and abroad on the subject: "so-called idiopathic scoliosis". Wykłady na temat polskiej (lubelskiej) koncepcji leczenia skolioz odbyły się w latach 1995 do 2006/2007 w licznych Ośrodkach Ortopedycznych i Rehabilitacyjnych "na zaproszenie" (z) w Polsce i za granicą. Oto przykłady:

 • Szeged - Kongres Ortopedyczny - 1995, - "wykład na zaproszenie" - 2003 [(z) Prof. T. Meszaros]. First lecture on biomechanical etiology of so called idiopathic scoliosis (Hungarian Orthop. Congress, June 1995).

 • Rummelsberg [(z) Prof. G. Zeiler, Dr. med. G. Manolikakis],

 • Oskar-Helene-Heim - Berlin [(z) Prof. G. Neff, Dr J. Matussek],

 • Bratysława [(z) Prof. F. Makai, Prof. L. Rehak, Prof. M. Kokavec],

 • Rigshospitalet - Copenhagen [(z) Prof. Steen Bach-Christensen, Dr. J. Reimers],

 • Bydgoszcz [(z) Prof. J. Talar],

 • Dresden - Orthop. Klinik der Univ. / Drezno - 2004 - [(z) Prof. Günther],

 • Debrecen / Debreczyn [(z) Prof. J. Rigo, Prof. K. Szepesi, Dr K. Fazekas],

 • Siebenlehn, Döbeln - 2004 -[(z) Dr E. Eckert, Herr Georg Haase, Dr med. Wolfgang Thalheim],

 • Congress IRSSD - Athens / Ateny [(z) Prof. Dr Grivas - maj 2002],

 • SICOT Cairo / Kair / Egypt - 2003,

 • SICOT Havana / Cuba - 2004,

 • SICOT Istanbul / Turkey - 2005,

 • Hong Kong - 2004 - zapraszający: Prof. J. Leong, Prof. Keit Luk, Prof. Kenneth Cheung,

 • Beijing / Pekin [(zapraszjący) Prof. Dike Ruan, Dr Ding Yu z Navy General Hospital i Prof. Yan Wang - "Beijing 2005 - Spine Surgery Advanced Course & Second Chinese International Scoliosis Symposium" - see Letters from abroad],

 • Garmisch Partenkirchen [(z) Prof. R. Forst (Erlangen), Herr Georg Haase (Hubertusburg / Wermsdorf) ].

 • Bamberg [(z) Marcus Kotela, Siggi Heyd - 2005],

 • Helsinki [(z) Prof. Dietrich Schlenzka - wykłady na "Orthopaedic Summer School" 2005 - two lectures on scoliosis],

 • Warszawa [(z) Prof. D. Tylman, Prof. W. Marczyński, Prof. A. Górecki],

 • Łódź [(z) Prof. K. Żołyński],

 • Gdańsk [(z) Prof. Stanisław Mazurkiewicz],

 • Sosnowiec [(z) Prof. T. Gaździk],

 • Białystok [(z) Prof. J. Popko],

 • Ośrodki w Lubinie, na Śląsku i na Mazowszu,

 • Ustroń Śląski [(z) PAKT - dyr. Joanna Cybulska],

 • Tomaszów Mazowiecki [(z) Dyr. D. Walczak],

 • Rymanów Zdrój [(z) prezes J. Szydło-Hanus, dyr. Janusz Ruciński],

 • Krasnobród [(z) dyr. W. Chmielowiec],

 • Kraśnik [(z) Starosta Jarosław Stawiarski],

 • Konstancin, Gliwice, Repty Śląskie [(z) - Kierownicy Placówek Rehabilitacyjnych i Ortopedycznych].

 • Ministerstwo Zdrowia / Warszawa, 23 stycznia 2006 - przedstawienie problematyki skolioz tzw. idiopatycznych, wskazanie potrzeby wprowadzenia do diagnostyki nowych testów klinicznych, konieczności zmiany "ćwiczeń korekcyjnych" i potrzeby zmiany programu ćwiczeń WF w szkołach.
 • Prague-Sydney-Lublin Symposium - 11.10.2006  The new observations in the so-called idiopathic scoliosis. New classification – three etiopathological groups. Rules of screening and new rehabilitation exercises” at The 7th Prague Sydney Symposium that will be held on Wednesday, October 11, 2006 at The Medical House in Prague
 • 23.09.2006 - Rzeszów, Swiatowy Kongres. Referat nt.: "Sporty walki [karate, tai chi, tae kwondo, aikido, yoga] w profilaktyce wad postawy i skolioz tzw. idiopatycznych". 

*****

The lectures presented in the time - January 2006 till September 2006 & June 2007:

 • Bratislawa, Cervenansky Days 2006 - Kongres Ortopedyczny - wykład: "So-called idiopathic scoliosis. Three groups of spine deformity - new classification. Prevention program and new screening"- Prof. Tomasz Karski (27.01.2006).

 • Posiedzenia Naukowe Oddziału Lubelskiego PTOiTr, w dniu 17.03.2006 (piątek). Godz. 12.15. Aula Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, ul. Chodźki 2
  1. T. Karski:
  Skoliozy tzw. idiopatyczne. Etiologia (1995). Nowa klasyfikacja - trzy grupy etiopatogenetyczne (2001 - 2004)
  2. J. Karski, J. Kałakucki, T. Karski: Zespół .siedmiu przykurczów. wg Prof. Hansa Mau i odległe dysfunkcje narządu ruchu
  3. J. Kałakucki, T. Karski, M. Okoński:
  Nowe testy skriningowe w wykrywaniu zagrożeń i wstępnych faz rozwoju skolioz tzw. idiopatycznych
  4. T. Karski, G. Kandzierski, J. Karski, L. Gil, M. Okoński, J. Madej, M. Długosz: Nowe leczenie rehabilitacyjne skolioz tzw. idiopatycznych. Wyniki. Przykłady

 •  

 • Posiedzenia Naukowe Oddziału Lubelskiego PTOiTr, w dniu 19.01.2007 (piątek). Godz. 13.30. Aula Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, ul. Chodźki 2
  1. T. Karski:
  Biomechaniczna etiologia s
  kolioz tzw. idiopatycznych. Nowa klasyfikacja (2001-2004/2006) - trzy grupy etiopatogenetyczne (I epg, II epg, III epg), dwie podgrupy (II/A epg i II/B epg)
  2. J. Karski, J. Kałakucki, T. Karski, G. Kandzierski, Ł. Matuszewski: "Zespół przykurczów noworodków i niemowląt" według Prof. Hansa Mau jako przyczyna rozwoju skolioz tzw. idiopatycznych. Wyjaśnienie "geografii" deformacji w skoliozach
  3. J. Kałakucki, T. Karski, J. Karski, L. Gil, A. Wójcik: Zasady nowego wczesnego skriningu wad postawy i skolioz tzw. idiopatycznych. Nowe testy kliniczne (1995-2006)
  4. T. Karski, J. Madej, M. Okoński, M. Długosz: Informacja o poprzednich, wadliwych ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Zasady nowych ćwiczeń. Wyniki i przykłady, statystyka

 • Słubice - Frankfurt / Oder - Sympozjum Polsko - Niemieckie (31.03 - 1.04.2006). Coroczne spotkania ortopedów Niemieckich i Polskich. Dwukrotnie prezentacja problematyki skolioz tzw. idiopatycznych (Prof. T. Karski)

 • Kraków - 2 kwietnia 2006 [(z) - Prof. Jacek Zimny - Kierownik Studiów Podyplomowych AGH - "Odnawialne zasoby i źródła energii". Kierownik Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych AGH w Krakowie. Przewodniczący Polskiej Geotermalnej Asocjacji]. Coroczne wykłady na temat wód geotermalnych w ortopedii i na temat skolioz tzw. idiopatycznych (Prof. T. Karski i Zespół Kliniki)

 • Warszawa - 11.05.2006 - Spotkanie Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT) na temat wprowadzenia karate w profilaktyce i wczesnym leczeniu skolioz tzw. idiopatycznych. W spotkaniu udział wzięli m.inn.: Dr Włodzimierz Kwieciński (Prezes PZKT), A. Maciejewski (Członek Zarządu), P. Krzywański (Wiceprezes), Tomasz Wawrzkowicz (Ministerstwo Sportu), Mr. Ikuo Mizuki (Embassy of Japan), Mr. Steve Shuji Nakada (Managing Director  - Japan / USA), Mr. Hidetaka Nishiyama (twórca karate), prof. T. Karski i inne osoby.
 • Congress IRSSD, Ghent/Gent, Belgium, 21th - 24th, June, 2006 - two lectures:
 • 1/ T. Karski, J. Kalakucki, J. Karski - "Syndrome of Contracture" (according Mau) with the Abduction Cantracture of the Right Hip as Causative Factor for Development of the So-called Idiopathic Scoliosis (pages 34-39 in book Research into Spinal Deformities 5, IOS Press - Amsterdam - Berlin - Oxford - Tokyo - Washington DC, June 2006).
 • 2/ Tomasz Karski - Recent Observations in the Biomechanical Etiology of so-called Idiopathic Scoliosis. New classification of Spinal Defomity - I-st, II-nd and III-rd Etiopathological Groups (pages 473-482 in book Research into Spinal Deformities 5, IOS Press - Amsterdam - Berlin - Oxford - Tokyo - Washington DC, June 2006)
 • Invitation to the IRSSD Congress from: Prof. P. Dangerfield, Prof. R.G. Burwell, Prof. Jan Stokes, Prof. D. Uyttendaele, Prof. John Sevastik, Prof. T. Grivas.
 • Discussion about biomechanical etiology, new rehabilitation exercises, neo-prophylaxis in scoliosis in Ghent with: Prof. John Sevastik (Stockholm/Solna, Sweden),  Prof. Geoffrey Burwell (UK), Prof. Peter Dangerfield (UK), Prof. Jan Stokes (USA), Prof. Mark Asher (USA), Prof. Mikhail Karganov (Russia), Prof. Nobumasa Suzuki (Japan), Dr. Lin Hui (Canada), Dr. Eng. Moreno D'Amico (Italy), Dr. C.J. Goldberg (Irland), Dr. Ashley Cole (UK), Dr. K. Bagnall (Canada), Dr. John T. Braun (Salt Lake City, USA), Dr. John Burke (UK), Prof. Qiu Yong (Najing, China).  
 • Inaugural World Forum, July 4-9, 2006, Organizers: International Biographical Centre, Cambridge, England & American Biographical Institute, Unites States of America in St. Catherine's College, Oxford, England.
 • Lecture of T. Karski: "Biomechanical etiology of the so-called idiopathic scoliosis. New classification of spine deformity (three groups - "S", "C" and "I" scoliosis). Rules of neo-prophylaxis and new rehabilitation treatment". Invitation to the Inaugural World Forum from: Nicholas Law, Director General of IBC and Janet M. Evans, President of ABI.
 • Lectures in Siebenlehn / Germany (October 2006)

 • Lectures in Prague - "Symposium Prague-Sydney-Toulouse-Lublin" (October 2006) 
 • Lectures on International Orthopaedic Congress in Cairo / Egypt (December 2006)
 •  
 • Lectures in Hradec Kralove (Czech Republic - March 2007)
 • Lectures in Regensburg (Germany - May 2007)
 • Lecture in Ministry of Health in Warsaw / Poland (19th June 2007)
 • Lecture in "Sanatorium for Children by name of Dr Janusz Korczak" in Krasnobród near to Zamość - on 14th  July 2007
 • Lecture / POSTER during the Congress of SICOT in Marrakech / Marocco (29th August - 1st September 2007)
 • Lecture in Lublin / 16th Novemebr 2007 / Organizer University of Maria  Curie-Sklodowska in Lublin and Medical University in Lublin (Prof. Eugenia Łoch and Prof. G. Wallner). Lecture: T. Karski and others: "Zmieniająca się wiedza w ortopedii - postawy lekarzy, rozterki rodziców na przykładzie skolioz tzw. idiopatycznych"..    

         *

         Lecture / POSTER  - in SOSORT Congress / Athens / Grecee / 3 - 5  April 2008

In the days 29.01. - 30.01.2009 / Bratislava / Slovakia -  lectures on Orthopaedic Congress

 • 1/ G. Kandzierski, J. Karski, J. Kałakucki, M. Długosz, L. Gil, J. Madej, T. Karski: "The external fixation methods in treatment of contractures, wrong axis  of extremities and in program of equalization of legs"
 • 2/ J. Karski, T. Karski, J. Kałakucki, J. Madej: "Necrosis of femoral head after extreme therapy of DDH outside of our Department - our management and result" 
 • 3/ T. Karski, J. Kałakucki, J. Karski, Ł. Matuszewski, A. Wójcik, N. Kwaśniewski: Relation between doctor - patient - family - media - in the past and now. "Science and opinion - knowledge and ingnorance" (Hippokrates) on examples in paediatric orthopaedics
 • W dniach / In the days 7-9 May 2009 / 16th European SICOT Trainees' Meeting / Kołobrzeg / Poland / Lecture: T. Karski "Possibility, results of conservative treatment and causative prophylactics in the so-called idiopathic scoliosis - versus operative procedures - in observation of 15 years"  
 • W dniach / In the days 20-22 May 2009 / XIII Narodni Kongres CSOT / XIII Orthopaedic Czech Congress / PLZEN / Pilsen / Czech Republic / Lectures:
 • 1/ Karski T. : "Biomechanical etiology of so-called idiopathic scoliosis (1995). Connection with "Syndrome of contractures". New classification (2001 - 2004) - three etiopathological groups".
 • 2/ Kałakucki J., Karski T., Karski J., Dlugosz M. :"New screening of spine deformity especially in scoliosis. Rules of "neo-prophylaxis" for small children useful in Poland and in other countries",
 • 3/ Karski J., Karski T., Dlugosz M., Kalakucki J. :"Results and examples of new conservative treatment - new exercises - of the so-called idiopathic scoliosis in clinical material from over 15 years".  
 • 2010
 • XXX Cervenansky Orthopaedic Days - Bratislava: 27 - 29 January 2010 LECTURE: (1) T. Karski, J. Karski, J. Kalakucki: "Modern diagnosis and new rehabilitation exercises for prophylaxis and for treatment of the so called idiopathic scoliosis based on recent classification of spine deformity"
 • Rymanów Zdrój / 13/14.05.2010 / Konferencja Ogólnopolska nt. Rehabilitacji w Uzdrowiskach. Referat T. Karski "Usprawnianie dzieci z wadami postawy i skoliozami tzw. idiopatycznymi w Sanatorium. Potrzeby, sposoby, skuteczność".
 •  
 • University of Vincent Pol / WSSP / Lublin / Choiny 2: I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego "Z kręgu rodziny do Społeczęństwa". data: 14 - 15.05.2010 / Referat - T. Karski, J. Karski: "Mózgowe porażenie dziecięce - diagnostyka, zadania lecznicze i profilaktyczne - trudności, niepowodzenia, sukcesy"
 • Hungary / Pecs / Central European Congress and a Magyar Ortoped Tarsasag (Hungary Orthopaedic Congress), June 17 - 19.2010 - LECTURES: (1) Tomasz Karski, Grzegorz Kandzierski, Jacek Karski, Jaroslaw Kalakucki: "Plexus brachialis obstretrical paresis - danger of the "modern" therapy. Results of orthopaedics - rehabilitations management in observation of 30 years (1970 - 2001). Printed in Magyar Traumatologia Ortopedia Kezsebeszet Plasztikai Sebeszet,Suplementum, Junius, 17 - 19. Pecs, LIII. Evfolyam 2010. 
 •  
 • (2) Tomasz Karski: "Biomechanical aetiology of the so-called idiopathic scoliosis (1995 - 2007). New clinical and radiological classification. Rules of new rehabilitation treatment and causal prophylactics"
 • (3) Jacek Karski, Tomasz Karski, Jaroslaw Kalakucki, Mariusz Dlugosz: "Cerebral palsy - problems of diagnosis and treatment. Complex treatment with Lublin RAO method". 
 • 1 - 2 October 2010 Prague - Lublin - Sydney Symposium (three lectures)
 • 2011
 • A Magyar  Ortoped Tarsasag es a Magyar Traumatologus Tarsasag 2011. 16 - 18.06.2011 (Debrecen)
 • Tomasz Karski: "Standing 'at ease' on the right leg - habit or syndrome - biomechanical influences on spine in three types of the so - called idiopathic scoliosis, on right hip, knee and shank
 • T. Karski, J. Karski, J. Kalakucki: "Pes valgus - etiological causes. Occurence of deformity in children with MBD and in children with ADHD. Clinical symptoms. Epidemiology. Surgery - versus - kinesiotherapy 
 • 2013
  Kwiecień - wykłady (15 godzin) dla studentów Fizjoterapii
  w Dreznie (Niemcy)
  1.05.2013 - Wykład w TV TRWAM i w Radiu Maryja - "Zespół przykurczów i deformacji u noworodków i niemowląt wg Prof. Hansa Mau" - odległa przyczyna dysfunkcji i bólów i dorosłych.
  Czerwiec - wykłady na Węgierskim Kongresie Ortopedii i Traumtologii
  w Budapeszcie.
  14 - 21.09.2013 - wykłady na "XV Sympozjum Praga - Lublin - Sydney" w St. Petersburgu. Zespół autorów: T. Karski, J. Karski, Zb. Kędzierski, B. Słowińska, Wł. Kwieciński. Wygłaszający - Dr med. Jacek Karski: (1) Etiologia skolioz tzw. idiopatycznych, (2) Nowe testy w wykrywianiu skolioz tzw. idiopatycznych, (3) Sposoby leczenia skolioz - poprzednie - wadliwe i nowe - skuteczne, (4) "Zespół stania na prawej nodze (na PKD) - w wyjaśnieniu jednostronnej szpotawości goleni w chorobie Blounta, bólów pr. kolana, artrozy pr. biodra i etiologii skolioz "C" w II/A i "S" w II/B epg, (5) Zespół przykurczów wg Prof. Hansa Mau, (6) "Bóle krzyża - kto cierpi ?, jak leczyć - operacyjnie czy przez zabiegi fizjoterapeutyczne ?"      

   
  Data modyfikacji: 2013-09-15 Strona przygotowana przez Prof. dr med. Tomasza Karskiego